BÖCKER

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 16.146 1 20.855 1 25.562 1 30.271 1 34.977 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 12.620 6 15.889 6 19.155 6 21.636 6 24.120 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 13.346 6 16.854 6 20.363 6 23.085 6 25.809 6
90g Offsettpapper 12.827 6 16.160 6 19.497 6 22.048 6 24.600 6
130g Inkjet Silk 15.930 6 20.296 6 24.667 6 28.250 6 31.837 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign–mallar til bøker

1-col
2-col
Cover