FOLDRAR
  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Samtryck Ja
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 956 1 3 142 1 3 322 1 3 505 1 3 694 1 3 881 1 4 066 1
120g offset-papper 3 016 1 3 207 1 3 397 1 3 593 1 3 788 1 3 983 1 4 175 1
200g offset-papper 3 517 1 3 780 1 4 043 1 4 307 1 4 572 1 4 839 1 5 109 1
300g offset-papper 3 762 1 4 059 1 4 356 1 4 655 1 4 954 1 5 255 1 5 560 1
135g Återvunnet papper 3 182 1 3 402 1 3 613 1 3 828 1 4 050 1 4 269 1 4 487 1
170g Återvunnet papper 3 290 1 3 520 1 3 747 1 3 979 1 4 213 1 4 449 1 4 680 1
250g Återvunnet papper 3 892 1 4 207 1 4 522 1 4 839 1 5 156 1 5 474 1 5 796 1
130g Silk-papper 2 399 3 2 576 3 2 751 3 2 927 3 3 107 3 3 276 3 3 307 3
170g Silk-papper 2 470 3 2 656 3 2 841 3 3 027 3 3 218 3 3 410 3 3 478 3
250g Silk-papper 2 927 3 3 173 3 3 425 3 3 610 3 3 931 3 4 185 3 4 302 3
350g Silk-papper 3 116 3 3 391 3 3 672 3 3 859 3 4 229 3 4 511 3 4 742 3
275g Gmund Verge White 8 030 1 8 916 1 9 807 1 10 698 1 11 602 1 12 508 1 13 415 1
275g Gmund Verge Creme 8 030 1 8 916 1 9 807 1 10 698 1 11 602 1 12 508 1 13 415 1
260g Chromokartong 3 515 3 3 583 3 3 653 3 3 726 3 4 372 3 4 443 3 4 513 3
Plast, 125 mikron 5 355 1 5 871 1 6 381 1 6 898 1 7 425 1 7 949 1 8 471 1
Plast, 250 mikron 6 784 1 7 491 1 8 199 1 8 910 1 9 637 1 10 362 1 11 091 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;