LÖSBLAD/FLYGBLAD
  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Samtryck Ja
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st. >>
90g Offsettpapper 1.197 1 1.230 1 1.267 1 1.440 1 1.620 1
120g Offsettpapper 1.243 1 1.283 1 1.318 1 1.507 1 1.700 1
200g Offsettpapper 1.342 1 1.386 1 1.427 1 1.644 1 1.862 1
300g Offsetpapper 1.510 1 1.565 1 1.616 1 1.879 1 2.144 1
130g Silk-papper 927 3 932 3 937 3 1.190 3 1.213 3
170g Silk-papper 976 3 980 3 986 3 1.285 3 1.309 3
250g Silk-papper 1.074 3 1.078 3 1.082 3 1.474 3 1.497 3
350g Silk-papper 1.170 3 1.176 3 1.180 3 1.660 3 1.683 3
260g Chromocard 1.226 3 1.230 3 1.236 3 1.858 1 1.777 3
135g Återvunnet papper 1.338 1 1.384 1 1.426 1 1.641 1 1.860 1
0,125 mm tjockt plastark 3.297 1 3.441 1 3.600 1 4.355 1 5.120 1
0,250 mm tjockt plastark 4.900 1 5.132 1 5.380 1 6.579 1 7.793 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3