LÖSBLAD/FLYGBLAD
  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Samtryck Ja
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st. >>
90g Offsettpapper 1.197,- 1 1.230,- 1 1.267,- 1 1.440,- 1 1.620,- 1
120g Offsettpapper 1.243,- 1 1.283,- 1 1.318,- 1 1.507,- 1 1.700,- 1
200g Offsettpapper 1.342,- 1 1.386,- 1 1.427,- 1 1.644,- 1 1.862,- 1
300g Offsetpapper 1.510,- 1 1.565,- 1 1.616,- 1 1.879,- 1 2.144,- 1
130g Silk-papper 927,- 3 932,- 3 937,- 3 1.190,- 3 1.213,- 3
170g Silk-papper 976,- 3 980,- 3 986,- 3 1.285,- 3 1.309,- 3
250g Silk-papper 1.074,- 3 1.078,- 3 1.082,- 3 1.474,- 3 1.497,- 3
350g Silk-papper 1.170,- 3 1.176,- 3 1.180,- 3 1.660,- 3 1.683,- 3
260g Chromocard 1.226,- 3 1.230,- 3 1.236,- 3 1.858,- 1 1.777,- 3
0,125 mm tjockt plastark 2.942,- 1 3.075,- 1 3.206,- 1 3.868,- 1 4.532,- 1
0,250 mm tjockt plastark 4.300,- 1 4.510,- 1 4.717,- 1 5.756,- 1 6.797,- 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3