LÖSBLAD/FLYGBLAD
  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Samtryck Ja
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st.>>
90g Offsettpapper 1.330 1 1.365 1 1.405 1 1.597 1 1.788 1
120g Offsettpapper 1.370 1 1.408 1 1.450 1 1.650 1 1.853 1
200g Offsettpapper 1.644 1 1.697 1 1.755 1 2.031 1 2.308 1
300g Offsetpapper 1.690 1 1.746 1 1.804 1 2.099 1 2.388 1
130g Silk-papper 1.120 3 1.125 3 1.130 3 1.428 3 1.454 3
170g Silk-papper 1.177 3 1.182 3 1.188 3 1.540 3 1.567 3
250g Silk-papper 1.291 3 1.296 3 1.302 3 1.844 1 1.789 3
350g Silk-papper 1.405 3 1.411 3 1.416 3 1.980 3 2.007 3
260g Chromocard 1.472 3 1.475 3 1.482 3 2.053 1 2.118 3
135g Återvunnet papper 1.490 1 1.539 1 1.586 1 1.823 1 2.057 1
0,125 mm tjockt plastark 2.946 1 3.068 1 3.200 1 3.840 1 4.481 1
0,250 mm tjockt plastark 4.170 1 4.360 1 4.564 1 5.537 1 6.524 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3